AGIR Cluj

Despre AGIR Cluj

În data de 9 aprilie 1990, ora 18.00, în municipiul Cluj Napoca, str. Gh. Bariţiu nr. 26, în sala 318 a Facultăţii de Electrotehnică dn cadrul Institutului Politehnic din Cluj Napoca, în prezenţa a 70 de participanţi – dintre care 34 membri fondatori – a avut loc şedinţa de constituire a Filialei Cluj a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, convocată de Comitetul de Iniţiativă care s-a întrunit în 2 aprilie 1990 în aceeaşi sală, Comitet compus din: ing. Mircea Bejan şef lucrări la Institutul Politehnic din Cluj Napoca; dr.ing. Constantin Şaramet ing.pr.II la ICPUIU; ing. Georgeta Păcuraru inginer la IEIA Cluj Napoca; ing. Gheorghe Chiş inginer la UJCC Cluj; ing. Dan Constantin Sângeorzan, cercetător la IPA Cluj; ing. Viorel Popovici, inginer la IEIA Cluj Napoca.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.